Magdalena Rutkiewicz Klaudia Żydecka Karolina Matuszkiewicz Joanna Jośko

Ewa Kurowska  Beata Tytoń all  

Anna Hładczuk  Elżbieta Matkowska  Iwona Suchowiecka  Magdalena Darczyńska  

Joanna Rzymańczuk  Patrycja Florczak